SZKOLENIA

Etapy realizacji szkolenia:

Badanie potrzeb szkoleniowych - w trakcie spotkania wspólnie ustalamy z Państwem potrzeby szkoleniowe i umiejętności jakie mają zdobyć uczestnicy szkolenia.
W trakcie trwania szkolenia na bieżąco i w elastyczny sposób dopasowujemy program do dynamiki pracy grupy, mając jednocześnie na uwadze cele szkolenia jako element priorytetowy.
Dbamy o zadowolenie i bezpieczeństwo uczestników podczas szkolenia. Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych.
Istnieje możliwość spotkania po szkoleniu, na którym przedstawimy Państwu szczegółowy raport dotyczący przebiegu szkolenia.Szkolenia:

Kliknij w odpowiedni dział, aby rozwinąć szczegóły.

 • Asertywność
 • Efektywna współpraca w zespole
 • Inteligencja emocjonalna
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja, jako narzędzie pracy z klientem wewnętrznym i zewnętrznym
 • Profesjonalne prezentowanie danych, prezentacji
 • Przeciwdziałanie wypalaniu zawodowemu
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Trening wystąpień publicznych – warsztat praktyczny
 • Trudne sytuacje, trudne rozmowy
 • Typologia osobowości i jej zastosowanie w biznesie
 • Współpraca w zespole
 • Wykorzystania technik kreatywnego myślenia w rozwiązywaniu problemów zawodowych
 • Zarządzanie sobą w czasie oraz organizacja czasu pracy
 • Zwiększanie potencjału zawodowego
 • Budowanie długofalowych relacji z klientem
 • Coaching, jako narzędzie wsparcia sprzedaży
 • Negocjacje i mediacje
 • Obsługa zażaleń, roszczeń klientów
 • Profesjonalna obsługa klienta
 • Profesjonalna obsługa klienta w kontakcie telefonicznym
 • Psychologia sprzedaży
 • Skuteczne techniki sprzedaży
 • Budowanie kultury organizacyjnej
 • Ewaluacja kompetencji pracowników
 • HR business partner
 • Rekrutacja i adaptacja pracownika
 • Wdrożenie okresowych ocen pracowniczych
 • Wdrożenie wartości
 • Akademia lidera
 • Asertywność menedżera
 • Budowanie autorytetu szefa
 • Budowanie strategicznych relacji w biznesie
 • Budowanie współpracy w zespole
 • Budowanie zaangażowania w realizację zadań
 • Komunikacja, jako narzędzie pracy menedżera
 • Motywowanie pracowników i techniki automotywacji
 • Oceny okresowe – cel, znaczenie, symulacje rozmów
 • Przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom w firmie poprzez budowanie etosu pracowniczego
 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 • Rola kierownika w kształtowaniu kultury organizacji
 • Rozwiązywanie konfliktów w organizacji
 • Skuteczne delegowanie zadań
 • Skuteczne zarządzanie czasem własnym i zespołu
 • Style zarządzania
 • Sztuka prowadzenia zebrań i spotkań biznesowych
 • Trening antystresowy dla menedżerów
 • Trening umiejętności menadżerskich
 • Trudne sytuacje, trudne rozmowy
 • Work-life balance
 • Zarządzanie przez wartości
 • Zarządzanie zespołem
 • Zarządzanie zmianą
 • Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.
 • Zabezpieczenia wierzytelności
 • Windykacja wierzytelności
 • Ochrona danych osobowych
 • Spółki kapitałowe
 • "Przekształcanie" działalności przedsiębiorstwa w 1-osobową sp z o.o.
 • Kodeks spółek handlowych- przepisy
 • Prawo upadłościowe i naprawcze
 • Odpowiedzialność za wady towaru w obrocie profesjonalnym i między przedsiębiorcą a konsumentem
 • Prawo handlowe- wybrane zagadnienia prawa spółek
 • Sposoby zabezpieczania wierzytelności (weksle, hipoteki, dobrowolne poddanie się egzekucji,gwarancja)
 • Konstruowanie umów
 • Podstawowe prawa dla każdego
 • Umowy cywilno - prawne w firmie
 • Kodeks postępowania cywilnego w praktyce
 • Prawa konsumenta
 • Prawne zasady zawierania umów
 • Nieuczciwa konkurencja, czyli czego przedsiębiorcom nie wolno robić
 • Własność intelektualna i przemysłowa przedsiębiorstwa
 • Integracja
 • Kreatywne myślenie
 • Komunikacja
 • ABC Asertywności
 • Techniki pamięci
 • Autoprezentacja
 • Umiejętność szybkiego czytania
 • Efektywna nauka
 • Techniki relaksacyjne, radzenie sobie ze stresem
 • Warsztaty dla Kobiet - lub dla Mężczyzn
 • Komunikacja interpersonalna
 • Asertywność
 • Techniki relaksacyjne - radzenie sobie ze stresem
 • Międzynarodowy savoir-vivre
 • Opiekun/opiekunka osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
 • Pracownik biurowy
 • Psychologia transportu
 • Kierowca zawodowy
 • Warsztaty budowania motywacji
 • Sztuka prezentacji i autoprezentacji
 • Wypalenie zawodowe i radzenie sobie ze stresem
 • Wzmacnianie wiary w siebie
 • Świat uczuć i emocji
 • Rozumienie emocji, stresu i procesów emocjonalnych
 • Zarządzanie osobistą zmianą i odpowiedzialność za własne decyzjeDoradztwo:

Wsparcie w obszarach zawodowych w formie konsultacji indywidualnych. Pomaga w budowaniu strategii rozwoju oraz pokonywaniu trudności. Specjalizujemy się w zakresach:

 • Zarządzania zasobami ludzkimi
 • Zarządzania wartościami
 • Zarządzanie zmianą
 • Strategie biznesoweKorzyści:

 • Warsztaty psychologiczne służą rozwojowi osobistemu, pomagają w radzeniu sobie w codziennych sytuacjach.
 • Firmom, które skierują na nasze szkolenia swoją kadrę pracowniczą dajemy gwarancję zwiększenia umiejętności pracowników, dzięki czemu staną się oni bardziej wydajni i efektywni.
 • W przyjemnej atmosferze pracy grupowej, bez rywalizacji i nadmiernego stresu, uczestnicy zajęć opracują indywidualny program dostosowany do własnych potrzeb, który oparty będzie na wykorzystaniu własnych zainteresowań i możliwości.
 • Uczestnicy otrzymają niezbędne materiały dydaktyczne.
 • Istnieje również możliwość przygotowania oferty szkolenia dostosowanej do Państwa określonych potrzeb.
 • Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę psychologów i trenerów umiejętności interpersonalnych.
 • Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć w Państwa placówce, lub w zapewnionej przez nas sali.
 • Możliwość organizacji warsztatów wyjazdowych, weekendowych.